header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Před 65 lety popravena fašisty Maruška Kudeříková

Marie Kudeříková se narodila 24. března 1921 ve slovácké obci Vnorovy (okres Hodonín) jako nejstarší ze tří dětí. Rodiče vlastnili v obci hospodářství. Oba byli katolíky, otec Josef Kudeřík byl členem lidové strany a lidovecké tělovýchovné jednoty Orel. Ve 30. letech se stal Maruščin otec železničářem ve stanici Vrbovce na slovenské straně moravsko-slovenského pomezí, pozemky ve Vnorovech rodina pronajala a přestěhovala se do Vrbovců, odkud Maruška dojížděla na gymnázium ve Strážnici. Po rozdělení Československa v roce 1939 se rodina vrátila do Vnorov a Maruška jezdila na gymnázium odtud. Po maturitě v roce 1940 nastoupila na jazykovou školu do Brna a byla nasazena do továrny na zdravotnický materiál ve Veverské Bitýšce.

Číst dál...

Byl 15.březen 1939...

Fašističtí vůdcové Německa provedli nový akt brutální svévole a násilí: vojensky přepadli Československo. České země připojili k Německu a vyhlásili je za „německý protektorát“. Slovensko vzali „pod ochranu“, což je jiný výraz pro násilný zábor této země. A konečně i poslední zbytek Československa, Podkarpatsko, bylo za německého souhlasu zabráno Maďarskem. Jak došlo k tomuto novému zločinu, jímž byla zničena státní a národní nezávislost deseti milionů Čechů a Slováků?

Číst dál...

Poslední etapa Bedřicha Václavka

(10. 1. 1897 Třebíč - 5. 3. 1943 Osvětim): Již 65 let uplynulo od smrti významného estetika, uměleckého kritika, folkloristy, publicisty Bedřicha Václavka, který byl v Osvětimi pod jménem redaktor Hrdina zavražděn. Léta od nástupu fašismu až do konce života znamenala pro Václavka ilegalitu, omezenou možnost publikování končící jeho zatčením. V krátkém čase, který mu zbyl, se soustřeďuje, tak jako například V. Vančura, na problematiku, kterou v tak napjaté době považuje za zásadní.

Číst dál...

Voloďa - umělec, bojovník, komunista

"Chile naslouchej!“ Po 15 let přes rádio Moskva zněl hlas Valentýna Teitelboima Voloského, lépe známého jako Volodi Teitelboima, který se narodil 17.března 1916 v Chile a vždy stál v první řadě politického a literárního života Chile. Ve svém dlouhém životě působil jako spisovatel, životopisec, literární kritik, zakladatel a redaktor novin "El Siglo", rozhlasový moderátor, právník, poslanec, senátor a generální tajemník Komunistické strany Chile.

Číst dál...

Případ Jana Masaryka

Před 60 lety, 10. března 1948, spáchal sebevraždu Jan Masaryk, český diplomat a politik, syn T. G. Masaryka. Jan Masaryk byl v letech 1919 – 1922 čs. vyslancem v USA a v l. 1925 – 1938 ve Velké Británii, v l. 1940 – 1945 byl ministrem zahraničí čs. exilové vlády v Londýně, 1945 – 1948 ministrem zahraničí ČSR. V únoru 1948 přijal místo ve vládě obrozené Národní fronty. Abychom vyvážili antikomunistické žvásty o tom, že byl Jan Masaryk zavražděn komunisty, přinášíme ve zkráceném znění kapitolu „Případ Jana Masaryka“ z knihy Václava Kopeckého „ČSR a KSČ“ (Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960).

Číst dál...

Četli jsme o MDŽ

Mezinárodní den žen je příběhem obyčejných žen vytvářejících historii. Má kořeny ve staletých bojích za spoluúčast na veřejném životě a za sociální změnu směrem k zrovnoprávnění s muži. Vždyť již ve starověkém Řecku Lysistraté vyzývala ženy k odmítání sexuálních povinností manželům, kteří pokračovali ve vedení války. Za francouzské revoluce Pařížanky, vykřikujíce heslo „volnost, rovnost, bratrství“, pochodovaly na Versailles s požadavkem volebního práva pro ženy. Na první účast ve volbách si však musely ještě pěkně dlouho počkat.

Číst dál...

Před 60 lety dočasně zvítězil československý pracující lid

V souvislosti se 60. výročím dočasného vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 přinášíme stručný přehled únorových událostí, které jsou podrobněji popsány v publikaci „Vítězný únor“ vydané k tomuto významnému výročí Komunistickým svazem mládeže. Únorové události roku 1948 byly zákonitostí třídního boje a vývoje revoluce. První vláda osvobozeného Československa, která začala působit počátkem dubna 1945 v Košicích po osvobození velké části Slovenska Sovětskou armádou, začala budovat ihned nový stát, nové státní zřízení.

Číst dál...

Oč šlo v únorové krizi

V souvislosti se 60. výročím dočasného vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 přinášíme článek „Oč šlo v únorové krizi“ komunistického novináře a politika Gríši Spurného (1906 – 1978) publikovaný v knize „Únorové dny“ (Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958). Soudruh Spurný, který v letech 1939 – 1945 pobýval v emigraci ve Velké Británii a poznal dobře politiku imperialistů i sociální poměry v imperialistické velmoci, v tomto článku výstižně popsal, co by se stalo, kdyby v únoru 1948 nezvítězil pracující lid vedený Komunistickou stranou Československa, nýbrž reakce usilující o návrat ke kapitalismu.

Číst dál...

Vítězný únor-dílo KSČ v čele s Klementem Gottwaldem

Ve středu 25. února 1948 podepsal prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš demisi reakčních ministrů a jmenoval vládu obrozené Národní fronty. Československý pracující lid zvítězil nad buržoazií a reakcí, přistoupil k budování socialistické společnosti a svou moc udržel více než 41 let. Socialistickou revoluci v ČSR dovedla k vítězství Komunistická strana Československa, která dokázala v roce 1945 prosadit pokrokový Košický vládní program a o rok později se ve volbách stala nejsilnější parlamentní stranou. Měla v té době podporu širokých lidových mas a kolem dvou milionů členů. A v čele vítězného revolučního předvoje dělnické třídy a ostatních pracujících stál již od roku 1929 přední činitel československého i mezinárodního revolučního dělnického hnutí soudruh Klement Gottwald.

Číst dál...

2x k únoru 1948

U příležitosti 60. výročí dočasného vítězství československého pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí byly zprovozněny internetové stránky www.unor1948.ic.cz. Zároveň KSM vydal brožuru k 25. únoru, která ono vítězství faktograficky připomíná. Brožura je k dispozici v tištěné podobě,v elektronické podobě je zde na stránkách ke stažení i v pdf formátu.Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .