header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Před 190 lety se narodil Karel Marx

Před 190 lety, 5. května 1818, se narodil v pruském Trevíru Karel Marx. V literatuře vydávané v ČSSR před rokem 1989 bývalo v souvislosti s jeho osobou uváděno: „zakladatel vědeckého komunismu, tvůrce filozofie dialektiky a historického materialismu, vědecké a politické ekonomiky a vůdce a učitel mezinárodního proletariátu“. Novodobé publikace se spokojují s označováním Marxe za „německého filozofa a sociálního vědce“, ovšem ani antikomunisté nepopírají, že se jednalo o jednoho z nejvýznamnějších filozofů a politiků historie.

Číst dál...

Před 65 lety popravena fašisty Maruška Kudeříková

Marie Kudeříková se narodila 24. března 1921 ve slovácké obci Vnorovy (okres Hodonín) jako nejstarší ze tří dětí. Rodiče vlastnili v obci hospodářství. Oba byli katolíky, otec Josef Kudeřík byl členem lidové strany a lidovecké tělovýchovné jednoty Orel. Ve 30. letech se stal Maruščin otec železničářem ve stanici Vrbovce na slovenské straně moravsko-slovenského pomezí, pozemky ve Vnorovech rodina pronajala a přestěhovala se do Vrbovců, odkud Maruška dojížděla na gymnázium ve Strážnici. Po rozdělení Československa v roce 1939 se rodina vrátila do Vnorov a Maruška jezdila na gymnázium odtud. Po maturitě v roce 1940 nastoupila na jazykovou školu do Brna a byla nasazena do továrny na zdravotnický materiál ve Veverské Bitýšce.

Číst dál...

Byl 15.březen 1939...

Fašističtí vůdcové Německa provedli nový akt brutální svévole a násilí: vojensky přepadli Československo. České země připojili k Německu a vyhlásili je za „německý protektorát“. Slovensko vzali „pod ochranu“, což je jiný výraz pro násilný zábor této země. A konečně i poslední zbytek Československa, Podkarpatsko, bylo za německého souhlasu zabráno Maďarskem. Jak došlo k tomuto novému zločinu, jímž byla zničena státní a národní nezávislost deseti milionů Čechů a Slováků?

Číst dál...

Poslední etapa Bedřicha Václavka

(10. 1. 1897 Třebíč - 5. 3. 1943 Osvětim): Již 65 let uplynulo od smrti významného estetika, uměleckého kritika, folkloristy, publicisty Bedřicha Václavka, který byl v Osvětimi pod jménem redaktor Hrdina zavražděn. Léta od nástupu fašismu až do konce života znamenala pro Václavka ilegalitu, omezenou možnost publikování končící jeho zatčením. V krátkém čase, který mu zbyl, se soustřeďuje, tak jako například V. Vančura, na problematiku, kterou v tak napjaté době považuje za zásadní.

Číst dál...

Voloďa - umělec, bojovník, komunista

"Chile naslouchej!“ Po 15 let přes rádio Moskva zněl hlas Valentýna Teitelboima Voloského, lépe známého jako Volodi Teitelboima, který se narodil 17.března 1916 v Chile a vždy stál v první řadě politického a literárního života Chile. Ve svém dlouhém životě působil jako spisovatel, životopisec, literární kritik, zakladatel a redaktor novin "El Siglo", rozhlasový moderátor, právník, poslanec, senátor a generální tajemník Komunistické strany Chile.

Číst dál...

Případ Jana Masaryka

Před 60 lety, 10. března 1948, spáchal sebevraždu Jan Masaryk, český diplomat a politik, syn T. G. Masaryka. Jan Masaryk byl v letech 1919 – 1922 čs. vyslancem v USA a v l. 1925 – 1938 ve Velké Británii, v l. 1940 – 1945 byl ministrem zahraničí čs. exilové vlády v Londýně, 1945 – 1948 ministrem zahraničí ČSR. V únoru 1948 přijal místo ve vládě obrozené Národní fronty. Abychom vyvážili antikomunistické žvásty o tom, že byl Jan Masaryk zavražděn komunisty, přinášíme ve zkráceném znění kapitolu „Případ Jana Masaryka“ z knihy Václava Kopeckého „ČSR a KSČ“ (Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960).

Číst dál...

Četli jsme o MDŽ

Mezinárodní den žen je příběhem obyčejných žen vytvářejících historii. Má kořeny ve staletých bojích za spoluúčast na veřejném životě a za sociální změnu směrem k zrovnoprávnění s muži. Vždyť již ve starověkém Řecku Lysistraté vyzývala ženy k odmítání sexuálních povinností manželům, kteří pokračovali ve vedení války. Za francouzské revoluce Pařížanky, vykřikujíce heslo „volnost, rovnost, bratrství“, pochodovaly na Versailles s požadavkem volebního práva pro ženy. Na první účast ve volbách si však musely ještě pěkně dlouho počkat.

Číst dál...

Před 60 lety dočasně zvítězil československý pracující lid

V souvislosti se 60. výročím dočasného vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 přinášíme stručný přehled únorových událostí, které jsou podrobněji popsány v publikaci „Vítězný únor“ vydané k tomuto významnému výročí Komunistickým svazem mládeže. Únorové události roku 1948 byly zákonitostí třídního boje a vývoje revoluce. První vláda osvobozeného Československa, která začala působit počátkem dubna 1945 v Košicích po osvobození velké části Slovenska Sovětskou armádou, začala budovat ihned nový stát, nové státní zřízení.

Číst dál...

Oč šlo v únorové krizi

V souvislosti se 60. výročím dočasného vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 přinášíme článek „Oč šlo v únorové krizi“ komunistického novináře a politika Gríši Spurného (1906 – 1978) publikovaný v knize „Únorové dny“ (Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958). Soudruh Spurný, který v letech 1939 – 1945 pobýval v emigraci ve Velké Británii a poznal dobře politiku imperialistů i sociální poměry v imperialistické velmoci, v tomto článku výstižně popsal, co by se stalo, kdyby v únoru 1948 nezvítězil pracující lid vedený Komunistickou stranou Československa, nýbrž reakce usilující o návrat ke kapitalismu.

Číst dál...

Vítězný únor-dílo KSČ v čele s Klementem Gottwaldem

Ve středu 25. února 1948 podepsal prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš demisi reakčních ministrů a jmenoval vládu obrozené Národní fronty. Československý pracující lid zvítězil nad buržoazií a reakcí, přistoupil k budování socialistické společnosti a svou moc udržel více než 41 let. Socialistickou revoluci v ČSR dovedla k vítězství Komunistická strana Československa, která dokázala v roce 1945 prosadit pokrokový Košický vládní program a o rok později se ve volbách stala nejsilnější parlamentní stranou. Měla v té době podporu širokých lidových mas a kolem dvou milionů členů. A v čele vítězného revolučního předvoje dělnické třídy a ostatních pracujících stál již od roku 1929 přední činitel československého i mezinárodního revolučního dělnického hnutí soudruh Klement Gottwald.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .