header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

2x k únoru 1948

U příležitosti 60. výročí dočasného vítězství československého pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí byly zprovozněny internetové stránky www.unor1948.ic.cz. Zároveň KSM vydal brožuru k 25. únoru, která ono vítězství faktograficky připomíná. Brožura je k dispozici v tištěné podobě,v elektronické podobě je zde na stránkách ke stažení i v pdf formátu.Před 95 lety se narodil Gustáv Husák

Československý politik, státní a stranický činitel, představitel mezinárodního komunistického a dělnického hnutí Gustáv Husák se narodil 10. ledna 1913 v Bratislavě – Dúbravce. V Bratislavě vystudoval gymnázium a právnickou fakultu. V roce 1929 se stal členem Komunistického svazu mládeže, v roce 1933 KSČ. Po nuceném zániku KSM roku 1936 byl spoluzakladatelem Zväzu slovenské mládeže a od roku 1937 tajemníkem Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení se Sovětským svazem. Spolupracoval s komunistickými listy Ľudový denník, Slovenské zvesti a DAV.

Číst dál...

Před 30 lety umřel levicový umělec Charles Chaplin

Sir Charles Spencer Chaplin jr., herec, režisér, hudební skladatel a nejslavnější komik všech dob, se narodil 16. dubna 1889 v Londýně jako syn chudých herců z předměstí. Otec Charles rodinu záhy opustil, a tak malý Charlie už od pěti let vystupoval s duševně nemocnou matkou a starším bratrem v kabaretech jako imitátor, akrobat a hudební klaun. Matka trpěla schizofrenií a společně žili ve velmi nuzných poměrech. Od roku 1908 byl členem pantomimické společnosti. Při zájezdu do USA si ho všiml průkopník americké grotesky Mack Sennett a angažoval ho do své filmové společnosti. V roce 1914 tak začal Ch. S. Chaplin působit v němém fílmu a později se prosadil i ve filmu zvukovém.

Číst dál...

Před 112 lety se narodil generál Ludvík Svoboda

Na konci listopadu si tradičně připomínáme výroční narození významné osobnosti generála Ludvíka Svobody. Jeho jméno bohužel dnes není příliš v módě a je snahou, aby vymizelo z povědomí lidí, především mladé generace. Tomuto je nutno čelit. Tímto textem chci připomenout jeho osobnost. Voják, vlastenec, statečný člověk, komunista, prezident republiky.

Číst dál...

Před 50 lety zemřel Antonín Zápotocký

Před 50 lety, dne 13. listopadu 1957, zemřel v Praze na infarkt soudruh Antonín Zápotocký, československý politik a státník, činitel čs. revolučního dělnického hnutí, prezident ČSR v letech 1953 – 1957, hrdina socialistické práce a držitel Řádu Klementa Gottwalda. Antonín Zápotocký se narodil v Zákolanech u Kladna 19. prosince 1884. Jeho otec Ladislav Zápotocký - Budečský (1852 - 1916) byl jedním z prvních průkopníků socialismu v Čechách a zakladatelem českoslovanské (nikoli „československé“) sociální demokracie v r. 1878.

Číst dál...

Sociální předpoklady ruské revoluce na ruské vesnici

90. výročí ruské listopadové (podle starého kalendáře říjnové) revoluce je pro nás příležitostí nejen k připomenutí si nesmírného úsilí mas ruského proletariátu, všech těch dělníků a rolníků, vojáků i revolucionářů vstoupivších do boje o lepší svět, a pokoušejících se navzdory všem problémům znova „šturmovat nebesa.“  Vedle toho, na ruské revoluci coby jednoho z milníků nejen evropských, ale vůbec světových dějin je možné a dokonce nutné studovat dialektiku řešení společenských protikladů při střídání společensko-ekonomických formací. Ruská revoluce nám umožňuje prozkoumat s dostatečným odstupem sociální předpoklady revolucí.

Číst dál...

VŘSR - životní dílo V. I. Lenina

První socialistickou revolucí v dějinách lidstva byla Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku před 90 lety, v roce 1917. V čele revolučních lidových mas stála dělnická třída vedená bolševickou stranou – tehdy nazývanou Sociálně demokratická dělnická strana Ruska (bolševiků), SDDSR(b) – a v čele této strany stál její hlavní organizátor a jeden ze zakladatelů, Vladimír Iljič Lenin.

Číst dál...

Che inkognito v Praze

Téměř všichni zahraniční investigativní novináři a životopisci legendárního latinskoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary, popisující jeho dokonale utajené cesty z Kuby v roce 1965 do afrického Konga a následně v roce 1966 z Afriky zpět dočasně na Kubu, odkud v říjnu téhož roku pokračoval do Bolivie, kde byl o rok později zavražděn, zmiňují jako jeho tranzitní zemi tehdejší Československo, kde se svým doprovodem pobýval, za podmínek přísného utajení své skutečné identity, od března 1966 čtyři měsíce.

Číst dál...

Proč zvítězila Velká říjnová socialistická revoluce?

Sociální revoluce je kvalitativní změnou ve vývoji společnosti, která se uskutečňuje přechodem od přežilé společensko-ekonomické formace k nové, vyšší společensko-ekonomické formaci. Nejvyšším typem sociální revoluce je revoluce socialistická, která na rozdíl od dřívějších revolucí uskutečňuje nejhlubší změny v životě společnosti, tj. likvidaci moci buržoazie a nastolení diktatury proletariátu a tím i odstranění vykořisťování a vytvoření předpokladů pro socialistický rozvoj společnosti.

Číst dál...

Bohumír Šmeral? osobnost, která by neměla zapadnout do zapomnění

Koncem října bychom si kromě jiného měli každoročně připomenout výročí narození významné osobnosti dělnického hnutí a levice dr. Bohumíra Šmerala. Narodil se 25. října roku 1880 v Třebíči. Ta byla na přelomu 19. a 20. století významnou baštou dělnického hnutí západní Moravy. Ostatně přízvisko rudá Třebíč bývalo ještě dlouhá léta po 2. světové válce obvyklé a hodně používané, nejen místními. Šmeral se stal čelnou osobností našeho dělnického hnutí a významným prvorepublikovým politikem. I proto by jeho jméno rozhodně nemělo zapadnout mezi různými výročími, která si právě vždy na podzim připomínáme.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .