header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (4/6)

Článek z novin „Pravda“ ze 22. srpna 1968 (Nakladatelství tiskové agentury „Novosti“, Moskva): Vedoucí činitelé ČSSR začali přehodnocovat i řadu důležitých principů v oblasti zahraniční politiky, závazky ČSSR, přijaté ve Varšavské smlouvě a ve dvoustranné smlouvě se Sovětským svazem. V poslední době se objevily určité tendence i v oblasti zahraniční politiky Československa v evropských otázkách, které vyvolávaly vážné nebezpečí. Tyto tendence se objevovaly nejen v Československém tisku, rozhlase a televizi, ale i v projevech některých oficiálních činitelů. Zvlášť jasně byly demonstrovány v prohlášeních ministra zahraničních věcí J. Hájka. Jedná se o výzvy k přehodnocení československé zahraniční politiky.

Číst dál...

Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (3/6)

Článek z novin „Pravda“ ze 22. srpna 1968 (Nakladatelství tiskové agentury „Novosti“, Moskva): Československý tisk ochotně dával možnost publikacím přímých nepřátel marxismu-leninismu. Můžeme připomenout tzv. „Memorandum lidu Československa“ napsané organizačním výborem „Strany československých spravedlivých socialistů“, jak si říkali, o kterém mluvila 14. června „Mladá fronta“. S neomalenou drzostí autoři tohoto paskvilu prohlásili: „Zákon, který schválíte, musí zakázat veškerou komunistickou činnost v Československu. Zakážeme činnost KSČ, rozpustíme KSČ.“ Autoři vyzývali k ničení děl klasiků marxismu-leninismu. Tyto požadavky by rádi podepsali hitlerovci, kteří pálili marxistické knihy na německých náměstích.

Číst dál...

Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (2/6)

Článek z novin „Pravda“ ze 22. srpna 1968 (Nakladatelství tiskové agentury „Novosti“, Moskva): Kontrarevoluční síly v Československu prováděly v posledních měsících neustále kampaň diskreditace komunistické strany. V důsledku toho vzniklo i nebezpečí, že KSČ ztratí své vedoucí postavení ve společnosti. K aktivizaci protikomunistických sil přispívalo nesprávné stanovisko zaujaté částí vedení KSČ a v řadě otázek odklon od zásad marxismu-leninismu. Četné výzvy některých vedoucích činitelů ÚV KSČ „skoncovat s mocenským monopolem komunistů“, „oddělit stranu od moci“, uplatňovat „rovnoprávnost“ KSČ s jinými politickými stranami, zříci se stranického řízení státu, hospodářství a kultury, byly původním podnětem pro bezuzdnou kampaň proti KSČ, zahájenou silami, které se snaží zničit KSČ, zbavit ji vedoucí úlohy ve společnosti.

Číst dál...

Prověřená dějinná fakta proti antikomunistickým legendám

Dle červnové pražské konference domácích i zahraničních antikomunistů a jimi přijaté deklarace jsou hlavními, v podstatě bezrozdílnými viníky všech válečných a poválečných zel dva totalitní státy - Velkoněmecká Říše a Sovětský svaz, dvě zločinné ideologie - fašismus (nacismus) a komunismus, totálně antihumánní, až genocidní. V té souvislosti deklarace vytyčila mj. požadavek přijmout 23. srpen, tedy den podpisu paktu Ribbentrop - Molotov r. 1939 za celoevropský den vzpomínek na oběti fašismu a komunismu.

Číst dál...

Krvavá internacionála zbrojařského průmyslu

„Pověsti o míru, které kolovaly v posledním týdnu, vyvolaly na newyorské burse velké vzrušení a silný pokles mnohých bursovních papírů. Také ceny pšenice silně klesly. Všichni mluví o bídě, již nutno očekávat po uzavření míru." (Newyorský dopisovatel listu „Daily Telegraph", dne 23. prosince 1916.). Dne 25. listopadu 1931 stála japonská vojska již dosti hluboko v Mandžusku. Stále postupovala, bylo však nejisté, zda se jim podaří vyprovokovat Sovětský svaz k válce. A v tento den napsal největší norský list, „Morgenbladet" v Oslo, tato dějinná slova:

Číst dál...

Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (1/6)

Článek z novin „Pravda“ ze 22. srpna 1968 (Nakladatelství tiskové agentury „Novosti“, Moskva): Straničtí a státní činitelé československé socialistické republiky požádali Sovětský svaz a další spojenecké státy, aby poskytly neodkladně bratrskému československému lidu pomoc, včetně pomoci ozbrojenými silami. Tato žádost je vyvolána tím, že se ze strany kontrarevolučních sil, které se spolčily s vnějšími silami nepřátelskými socialismu, vytvořilo nebezpečí pro existující socialistické zřízení v Československu a pro státnost určenou ústavou. Nutnost přijmout historické rozhodnutí ohledně žádosti o pomoc Sovětského svazu a dalších bratrských socialistických zemí je plně zdůvodněna v prohlášení skupiny členů ÚV KSČ, vlády a Národního shromáždění ČSSR, které je dnes uveřejněno v Pravdě. Tato nutnost byla vyvolána nebezpečím bratrovražedného boje, připravovaného reakcí v ČSSR.

Číst dál...

Otevřený dopis Ernestu Che Guevarovi od Frei Betta

Drahý Che, již uběhlo čtyřicet let od chvíle, kdy tě CIA 8.října 1967 zavraždila v bolívijské džungli. Tehdy ti bylo 39 let. Tvoji vrazi si mysleli, když do tebe stříleli, poté co Tě zajali živého, že zlikvidují Tvoji památku. Nevěděli, že na rozdíl od egoistů altruisté neumírají nikdy. Sny o svobodě nezůstávají zavřeny v kleci jako ptáci. Hvězda z Tvého baretu nyní září ještě silněji, síla v Tvých očích vede generace po cestách spravedlnosti, Tvůj pevný a klidný výraz vyvolává důvěru těch, kteří bojují za svobodu. Tvůj duch překonává hranice Argentiny, Kuby a Bolívie jako planoucí oheň zapalující i dnes srdce mnoha revolucionářů.

Číst dál...

Goebbelsova časovaná nálož: "Katyně"

Od sebevraždy Josefa Goebbelse, hlavního propagandisty a mluvčího zločinného německého nacismu, uplynulo 63 let. Přesto jeho dílo dosud žije tak, jak je připravil a zamýšlel. Knižním klubem vydaný český překlad knihy „Katyně“, označené jako „Stalinský masakr a triumf pravdy“, je knižním debutem Allena Paula, amerického politologa, publicisty a poradce řady komisí Kongresu USA. Jeho kniha o katyňské tragédii se setkala s pochvalnými ohlasy v americkém a polském tisku. Zařadila se do řady těch, které jsou jen znehodnocováním faktu, že ruský národ porazil nejkrutější režim, který dosud v historii (za pomoci amerického kapitálu) ve světě vznikl.

Číst dál...

Stalin a Velká vlastenecká válka

1. Obvinění z Chruščevovy zprávy: Při přednášení své Zprávy na XX. sjezdu KSSS a rozvíjení obžalovací řeči proti Stalinovi Chruščov nastínil katastrofický rámec diktátora i ve vojenské oblasti. Bylo to pouze v důsledku Stalinovy neprozřetelnosti, jeho umíněnosti, jeho slepé víry vkládané do Hitlera, že vojska Třetí říše dokázala na začátku vtrhnout do hloubky sovětského území. Ano, vinou Stalina se SSSR dostavil na toto tragické setkání nepřipraven a vydán napospas: "Zkrátka, začali jsme modernizovat naše vojenské vybavení až v době války(…); neměli jsem ani dostatečný počet pušek, abychom vyzbrojili zmobilizované mužstvo".

Číst dál...

Závěrečná vítězství Rudé armády

Přestože německá fašistická armáda utrpěla na východní frontě řadu těžkých porážek, představovala i nadále velkou sílu. Disponovala 3 100 000 vojáků, 28 500 děly a minomety, 3950 tanky a samohybnými děly, a 1960 letadly. Kromě toho v záloze a týlových složkách, kterých bylo později využito hlavně proti Rudé armádě, se nacházely další 2 433 000 lidí, 2700 děl, 5390 tanků a samohybných děl a 3270 bojových letounů. Sovětská vojska tváří v tvář tomuto stále ještě silnému protivníkovi se na přelomu let 1944 a 1945 připravovala k novým útočným akcím na všech frontách.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .