header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

K 150. výročí Pařížské komuny

"Komuna bojovala za osvobození všeho pracujícího lidstva, všech uražených a ponížených. Komuna jako průkopnice sociální revoluce si získala sympatie všude, kde trpí a bojuje proletariát. Její zrod a pád, existence dělnické vlády, která se zmocnila hlavního města světa a vládla mu přes dva měsíce, hrdinný boj proletariátu a jeho utrpení po porážce - to vše povzbudilo milióny dělníků, probudilo jejich naděje a získalo jejich sympatie pro socialismus." Takovými slovy vysoce hodnotil Vladimír Iljič Lenin deset týdnů trvající vládu pracujících nad francouzskou metropolí - Pařížskou komunu. Od jejího vyhlášení uplynulo již 150 let.

Číst dál...

Kuba nezapomíná

V březnu 1960 vybuchl francouzský parník La Coubre kotvící v Havanském zálivu. Následkem sabotáže zosnované CIA zahynulo 101 lidí a 400 dalších bylo zraněno.

Na památku stovek zabitých, zraněných a osiřelých výbuchem francouzského parníku 4. března 1960, se včera (4. března) ráno sešla Komunistická strana a představitelé vlády v Havaně v doku La Coubre k uctění památky obětí.

Číst dál...

Revoluční život Rosy Luxemburgové

Již 150 let uplynulo od narození slavné komunistické revolucionářky Rosy Luxemburgové. Její předčasně ukončený život je mimořádně inspirující i dnes. Byl totiž zcela naplněn zápasem za vítězství socialismu.

Číst dál...

Květ pro Julia Fučíka

Žili jsme pro radost
pro radost šli jsme do boje
a pro ni umíráme.

A proto smutek
nikdy není spojován
s naším jménem.

23. února 1903 se narodil hrdina protifašistického odboje, novinář, komunista Julius Fučík, autor legendární "Reportáže psané na oprátce"

Před třiceti lety se čs. armáda zapojila do imperialistického útoku proti Iráku

S krátkým odstupem po porážce socialismu se v lednu 1991 československá armáda zúčastnila války v Perském zálivu - imperialistické válečné kampaně USA vedené proti Iráku, po boku reakčního režimu v Saudské Arábii. Na zapojení československých vojáků tlačil zejména nový vládce Václav Havel. Po dlouhých desetiletích se tak armáda  přeměnila z lidové na imperialistickou a navázala na smutnou úlohu, kterou plnila dříve pro imperialismus proti Říjnové revoluci v Rusku a proti republikám rad v Maďarsku a na Slovensku. Nasazení bylo průlomem, který činil i československé a české ozbrojené síly komplici imperialismu i v dalších intervencích a válečných zločinech - např. v Jugoslávii, Afghánistánu, Mali, a při soustřeďování vojenských sil a provokacích na hranici Ruské federace. Proto současná moc oslavuje účast na této intervenci před třiceti lety.

Válka byla význačná mimo jiné tím, že jí provázela silná propagandistická aktivita, která měla útok ospravedlnit v očích západního veřejného mínění. Vytvořeny byly doklady o neexistujících incidentech. Jednou z těchto fabrikací byla výpověď v americkém kongresu dívky, která o sobě tvrdila, že byla svědkem vraždění dětí iráckými vojáky. Toto obvinění bez ověření převzaly další instituce, jako Amnesty International. Později se ukázalo, že dívka je ve skutečnosti dcerou kuvajtského velvyslance a součástí velké PR kampaně na podporu intervence.

100. výročí prosincové generální stávky roku 1920

V těchto dnech si připomínáme 100. výročí prosincové generální stávky z roku 1920, která byla jedním z nejvýznamnějších třídních střetů mezi mocí buržoazního státu a organizovaným dělnictvem v době první Československé republiky. Vyhlášení generální stávky souviselo s hlubokým rozkolem v sociálnědemokratické straně, v níž se v opozici vůči menšinovému pravicovému proudu ve straně formovala silná marxistická levice orientující se na třídní boj a převzetí moci pracujícími. Vzorem přitom byla Říjnová revoluce v Rusku a revoluční hnutí v dalších zemích jako bylo například Maďarsko či Německo. Vzorem byla ale i Slovenská republika rad, jež působila v červnu a červenci roku 1919, než byla pod mobilizujícími hesly nacionalismu potlačena intervenčními vojenskými silami pražské vlády. Nástup revolučního socialistického hnutí, které se utvářelo v hnutí komunistické, byl přitom širokým jevem v celé řadě evropských zemí. Byl současně reakcí na hrůzy první světové imperialistické války. Svoji spoluvinu na podpoře války vedené vládnoucí buržoazní třídou jednotlivých států měla vedení velkých sociálně demokratických stran západní a střední Evropy, která podpořila meziimperialistický konflikt mj. hlasováním za válečné půjčky. Obětí války buržoazní třídy za přerozdělení světa se přitom staly miliony pracujících. Právě odpor proti imperialistické válce se v reakci na to stal jedním ze základních pilířů, na nichž se ustavilo a nadále stojí komunistické hnutí.

Číst dál...

200 let Bedřicha Engelse

Před 200 lety, 28. listopadu 1820, se v dnešním Wuppertalu narodil Bedřich (Friedrich) Engels, nejbližší spolupracovník a přítel Karla Marxe, spolutvůrce vědeckého socialismu, revoluční teorie dělnické třídy. Engels byl významným politickým pracovníkem, který stál u zrodu prvních mezinárodních politických organizací proletariátu - Svazu komunistů, 1. a 2. Internacionály. Zde sváděl boj s oportunistickými a maloměšťáckými tendencemi, které do hnutí pronikaly a stále pronikají. Měl i praktické zkušenosti z bojů během německého revolučního hnutí let 1848-49.

Engels byl nesmírně pracovitý a cílevědomý člověk ochotný se neustále učit nejnovějším poznatkům z různých oborů. Uvádí se, že ovládal 12 jazyků. Engels měl vynikající výkladové schopnosti, přispěl k rozšíření revoluční teorie mezi dělnickou třídu. Své práce psal přístupným a přitom přesným jazykem.

Číst dál...

Jiný 17. listopad

17. listopad, Mezinárodní den studentstva, byl vyhlášen jako mezinárodní svátek v Londýně v roce 1941, jako reakce na projev fašistického barbarství - uzavření československých vysokých škol a perzekuce československých studentů. Tento svátek je hanebně po kontrarevoluci upozaďován a jeho podstata je zamlčována. Místo tohoto mezinárodního svátku akcentuje buržoazie kontrarevoluční události z roku 1989.

Jinak tomu je v řeckých Athénách. 17. listopad je v Řecku datum, které je mobilizační pro pokrokovou část společnosti. V tento den si řecký lid připomíná události z roku 1973.

Číst dál...

75 let Světové federace demokratické mládeže!

#WFDY75 | 10. listopadu 1945, po skončení druhé světové války, se tisíce mladých lidí z desítek zemí shromáždily v Londýně v úsilí zabránit fašismu a imperialistickým válkám. Toužili po světě míru a sociální spravedlnosti.

V ten den byla založena Světová federace demokratické mládeže (WFDY) a od té doby má zásadní význam v politickém a ideologickém vývoji mládeže, v práci mezinárodní solidarity s mládeží a národy světa a v podpoře bojů za překonání tohoto imperialistického systému.

WFDY se zasloužila za vytvoření jedné z nejdůležitějších mezinárodních kulturních, politických, lidových a antiimperialistických akcí, Světového festivalu mládeže a studentů.

Dnes více než 150 mládežnických organizací bojuje za stejné cíle, jaké spojovaly tyto mladé lidi v Londýně před 75 lety. Nadále čelíme útokům imperialismu. Nadále budujeme mezinárodní solidaritu mládeže po celém světě. Nadále usilujeme o trvalý mír. Nadále bojujeme za svět, o kterém tolik generací mladých lidí snilo a bilo se za něj.

Dále vás zveme k účasti na této oslavě pomocí hashtagu #WFDY75, sdílením vašich zkušeností se Světovou federací demokratické mládeže, označováním nás v nich a šířením slavné historie naší organizace.


I Komunistický svaz mládeže blahopřeje Světové federaci demokratické mládeži k jejím 75 letům!

Záznam slavnostní akce k 75. výročí založení WFDY: https://fb.watch/1GC35NcrTp/

Aktuálnost leninismu

Dnes si připomínáme 103 let od Velké říjnové socialistické revoluce, která v Rusku svrhla vykořisťovatelské třídy a zahájila pod vedením bolševické strany v čele s Vladimírem I. Leninem budování socialismu. Připomínáme si tento rok jako začátek epochy světového přechodu od kapitalismu k socialismu.

K tomuto výročí i současné situaci v amerických prezidentských volbách malé připomenutí aktuálnosti leninismu - z článku V. I. Lenina "Výsledek a význam prezidentských voleb v Americe"

http://lenin.rusarchives.ru/dokumenty/statya-vi-lenina-itogi-i-znachenie-prezidentskih-vyborov-v-amerike-s-podpisyu-vi

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1912/nov/09.htm

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .